EXCELENTNÁ KONFERENCIA UKONČILA MESIAC KVALITY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP po prvýkrát organizoval v apríli 2022 Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom Mesiaca kvality v OVP bolo najmä zvýšenie prestíže a atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Podujatia počas Mesiaca kvality sa venovali podpore povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovali dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Medzinárodná konferencia „Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti“, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2022 v bratislavskom hoteli LOFT, bola vyvrcholením Mesiaca kvality v OVP.

Rečníci a rečníčky z rôznych oblastí prispeli k vyváženému a zaujímavému obsahu, ktorý vysoko pozitívne hodnotili účastníci konferencie. Téme excelentnosti v OVP sa prezentujúci venovali z rôznych uhlov pohľadu:

Záverečná časť konferencie bola venovaná vyhláseniu víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2022. Videá víťazov jednotlivých kategórií sa zobrazia po kliknutí na odkaz:

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky Národnej ceny kvality v OVP ako aj konferencie zamerané na šírenie excelentných príkladov zo slovenskej praxe.