On-line podujatie: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP

Národné referenčné miesto EQAVET (Štátny inštitút odborného vzdelávania) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou on-line aktivitu vzájomného učenia sa s názvom Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2021, v čase 10:00 – 15:00 . Účastníkmi konferencie budú zástupcovia Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a ďalší záujemci o túto tému.

Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je používaná na zabezpečenie a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach. Viac o metóde peer review.

Cieľom aktivity je informovať účastníkov o spôsoboch využívania metódy na regionálnej úrovni a úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch. Zároveň však aj informovať o využívaní metódy na systémovej úrovni, čo je novinkou pre členské štáty, ktorú uvádza Odporúčanie pre OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020).

Aktivita vzájomného učenia sa bude konať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

V prípade záujmu sa prosím registrujte do 9. marca 2021. Registrovaným účastníkom bude zaslaný link ku konferencii. Konferencia sa uskutoční prostredníctvom MS TEAMS.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na eqavet@siov.sk

Podujatie sa koná v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (projektové číslo: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP) realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rokoch 2019 – 2021.