Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019

V dňoch 10. a 11. decembra sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch konali tradičné Gastro Vianoce, ktoré sú jedným z najdôležitejších podujatí na škole, a zároveň sú dňami otvorených dverí pre budúcich žiakov. Žiaci počas dvoch dní predviedli svoje zručnosti z oblasti gastronómie, nesmiernu dávku kreativity, i svoje prezenčné a obchodné zručnosti. Otváracej ceremónie Gastro Vianoc sa zúčastnili významné osobnosti, medzi nimi boli veľvyslankyňa Indonézie na Slovensku Adiyatwidi Adiwosová; ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová; predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič; moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová a herec Juraj Bača.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť

V dňoch 28. – 29. novembra 2019 sa v Berlíne zišli experti na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a zástupcovia národných referenčných miest EQAVET z celej Európy, aby diskutovali o zvyšovaní atraktívnosti OVP prostredníctvom zabezpečovania jeho kvality. Podujatie organizoval sekretariát EQAVET spolu s DEQAVET (národné referenčné miesto EQAVET v Nemecku) a BIBB (Nemecký federálny inštitút pre OVP).

Prvý deň podujatia účastníci nazerali na danú tému zo systémového hľadiska –prezentované boli systémy OVP a zabezpečovania jeho kvality v Nemecku, Španielsku a Holandsku. Prezentácia zástupcov Holandska sa dotýkala odborného vyučovania a prípravy v čase moderných technológií a ich vplyvu na tempo s akým sa menia podmienky trhu práce.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku

Fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je považovaný za jeden z najatraktívnejších. Vyznačuje sa flexibilnými spôsobmi učenia sa a prípravy a individuálnym prístupom k učiacim sa. Vo Fínsku vstúpila 1. januára 2018 do platnosti reforma OVP, ktorá okrem iného mení aj spôsob preskúšavania žiakov*. Čo teda tvorí fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy tak atraktívnym, že aj my na Slovensku ho považujeme za najlepší príklad?

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa a pre celú spoločnosť. Kladie dôraz na zvyšovanie atraktivity OVP, jeho kvalitu a povedomie o kvalitných odborných zručnostiach. Týždeň sprevádza množstvo podujatí v krajinách Európy na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať v dňoch 14 – 18. októbra 2019, avšak podujatia registrované pod záštitou tejto iniciatívy sa môžu konať v období od 1. septembra do 31. decembra 2019. Tieto podujatia môžu mať formu dní otvorených dverí, seminárov, školení či konferencií.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky