Togo

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020

o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu Ministri členských štátov, kandidátskych krajín EÚ a krajín EHP zodpovední za OVP podpísali 30. novembra 2020 Deklaráciu o OVP ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu (ďalej „Deklarácia Osnabrück 2020“). Deklarácia vymedzuje súbor politických opatrení v OVP na obdobie …

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020 Čítajte viac »

On-line školenie hodnotiteľov kvality OVP (metóda peer review)

V dňoch 10. – 11. decembra 2020 sa uskutoční on-line školenie hodnotiteľov kvality OVP. Absolventi školenia dokážu samostatne hodnotiť kvalitu OVP metódou vzájomného hodnotenia (peer review). Školenie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail po vyplnení prihlášky. Prihláška na školenie

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické

V dňoch 10. a 11. decembra sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch konali tradičné Gastro Vianoce, ktoré sú jedným z najdôležitejších podujatí na škole, a zároveň sú dňami otvorených dverí pre budúcich žiakov. Žiaci počas dvoch dní predviedli svoje zručnosti z oblasti gastronómie, nesmiernu dávku kreativity, i svoje prezenčné a obchodné zručnosti. Otváracej ceremónie Gastro Vianoc sa zúčastnili významné osobnosti, …

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické Čítajte viac »

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť

V dňoch 28. – 29. novembra 2019 sa v Berlíne zišli experti na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a zástupcovia národných referenčných miest EQAVET z celej Európy, aby diskutovali o zvyšovaní atraktívnosti OVP prostredníctvom zabezpečovania jeho kvality. Podujatie organizoval sekretariát EQAVET spolu s DEQAVET (národné referenčné miesto EQAVET v Nemecku) a BIBB (Nemecký federálny inštitút pre OVP). Prvý deň podujatia účastníci nazerali na danú …

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť Čítajte viac »

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku

Fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je považovaný za jeden z najatraktívnejších. Vyznačuje sa flexibilnými spôsobmi učenia sa a prípravy a individuálnym prístupom k učiacim sa. Vo Fínsku vstúpila 1. januára 2018 do platnosti reforma OVP, ktorá okrem iného mení aj spôsob preskúšavania žiakov*. Čo teda tvorí fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy tak atraktívnym, že aj my …

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa a pre celú spoločnosť. Kladie dôraz na zvyšovanie atraktivity OVP, jeho kvalitu a povedomie o kvalitných odborných zručnostiach. Týždeň sprevádza množstvo podujatí v krajinách Európy na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa …

Európsky týždeň odborných zručností 2019 Čítajte viac »