Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa a pre celú spoločnosť. Kladie dôraz na zvyšovanie atraktivity OVP, jeho kvalitu a povedomie o kvalitných odborných zručnostiach. Týždeň sprevádza množstvo podujatí v krajinách Európy na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať v dňoch 14 – 18. októbra 2019, avšak podujatia registrované pod záštitou tejto iniciatívy sa môžu konať v období od 1. septembra do 31. decembra 2019. Tieto podujatia môžu mať formu dní otvorených dverí, seminárov, školení či konferencií.

Podujatia je možné vyhľadať na mape podujatí oficiálnej stránky Európskej komisie, kde môžete registrovať svoje podujatie. Okrem toho, slovenské podujatia je možné registrovať na stránke Týždeň zručností.

Centrom Európskeho týždňa odborných zručností 2019 sú fínske Helsinky, kde sa budú konať kľúčové podujatia, medzi ktoré patrí odovzdávanie ceny za excelentnosť v OVP. Týždeň propagujú a podporujú vo svojich krajinách ambasádori a ambasádorky Európskeho týždňa odborných zručností. Tohto roku sa stala slovenskou ambasádorkou Noemi Ráczová, ktorá je učiteľkou na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a v roku 2018 získala titul Učiteľ Slovenska.

Štátny inštitút odborného vzdelávania je  oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností v SR. 23. septembra 2019 organizuje otváraciu konferenciu pod názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce.