Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť

V dňoch 28. – 29. novembra 2019 sa v Berlíne zišli experti na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a zástupcovia národných referenčných miest EQAVET z celej Európy, aby diskutovali o zvyšovaní atraktívnosti OVP prostredníctvom zabezpečovania jeho kvality. Podujatie organizoval sekretariát EQAVET spolu s DEQAVET (národné referenčné miesto EQAVET v Nemecku) a BIBB (Nemecký federálny inštitút pre OVP).

Prvý deň podujatia účastníci nazerali na danú tému zo systémového hľadiska –prezentované boli systémy OVP a zabezpečovania jeho kvality v Nemecku, Španielsku a Holandsku. Prezentácia zástupcov Holandska sa dotýkala odborného vyučovania a prípravy v čase moderných technológií a ich vplyvu na tempo s akým sa menia podmienky trhu práce.

Holandskí kolegovia upozornili na pomalé tempo s akým vzniká nový študijný program (resp. nový kurz). V Holandsku trvá šesť až osem rokov než sa dostanú na trh práce absolventi, od zadania požiadavky na daný študijný odbor predstaviteľmi trhu práce. Fenomén, kedy sa podmienky na trhu práce menia tak rýchlo, že študijné odbory a kurzy sa im nestíhajú prispôsobiť, sa týka celej Európy. Jedným z možných riešení je posilnenie dialógu medzi pracovným trhom a školami, avšak primárne na lokálnej/regionálnej úrovni.

Druhý deň podujatia sa účastníci podujatia preniesli zo systémovej úrovne na úroveň poskytovateľa OVP. Prezentované boli príklady dobrej praxe z Nemecka, Španielska a Holandska.Všetky príklady vyzdvihovali skutočnosť, že kvalitne poskytované OVP je pre učiacich sa atraktívne.

Zo systémovej úrovne ako i z pohľadu poskytovateľa je teda kvalita OVP kľúčovým atribútom jeho atraktívnosti ako pre žiakov, učiacich sa, tak aj pre zamestnávateľa, ktorý sa rozhoduje, či so školou uzatvorí zmluvu o poskytovaní duálneho systému vzdelávania. Ak má škola zabezpečený mechanizmus hodnotenia kvality (vrátane seba-hodnotiacich procesov), má k dispozícii údaje, na základe ktorých je škola schopná robiť legitímne zmeny k lepšiemu. Zároveň systém hodnotenia školy pomáha alokovať finančné prostriedky tam, kde sú najviac potrebné.

Radi by ste sa zúčastnili na podobnom podujatí, rozšírili si svoje vedomosti z oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy a spoznali prax z iných členských štátov Európskej únie? Pošlite nám krátky motivačný list, prečo by sme mali na podobné podujatie či študijnú návštevu pozvať práve Vás, a my Vás zaradíme do našej databázy uchádzačov, z ktorej vyberieme vhodných účastníkov podobných podujatí: eqavet@siov.sk. Náklady spojené s cestovaním a ubytovaním sú refundované národným referenčným miestom EQAVET.

NRM EQAVET Slovensko,

December 2019