lgallova.siov

Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Informačné stretnutie o zabezpečovaní kvality v TSK

4. júla 2019 sa v Trenčíne uskutoční úvodné školenie koordinátorov kvality na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Školenie bude úvodom do problematiky zabezpečovania kvality a metódy vzájomného hodnotenia a do akreditovaného vzdelávania v tejto oblasti.

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, 23. 9. 2019

Dňa 23. septembra 2019 sa uskutoční konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konferencia otvorí Európsky týždeň odborných zručností 2019 na Slovensku.

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj je prvým, v ktorom sa začína na stredných školách používať metóda vzájomného hodnotenia kvality. Na porade riaditeľov škôl zvolanej odborom školstva TSK prezentovala Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hlavné zásady používania metódy peer review a ďalší postup spolupráce medzi školami a ŠIOV.  Počas letných mesiacov bude …

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK Čítajte viac »

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového programu v oblasti zručností (2017). Štúdia rieši možné scenáre, ako bude po roku 2020 nastavené ich využívanie, pričom vychádza z názorov viac ako 80 expertov v OVP v celej EÚ. Možnosti ďalšieho používania týchto nástrojov v odbornom …

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018. Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa. Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019! https://europa.eu/!CW86WU

Mobility for Quality

V novembri 2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zavŕšil mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+ Mobility for Quality. Projekt bol zameraný na vzdelávanie a prípravu školiteľov v oblasti zabezpečovania kvality a realizovaný v spolupráci s talianskou organizáciou FORMA.Azione s.r.l., ktorá má v oblasti vzdelávania manažmentu kvality dlhoročné skúsenosti. Projekt bol založený na spolupráci so strednými odbornými školami a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), a …

Mobility for Quality Čítajte viac »

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP

V marci 2019 zorganizoval Národný referenčný bod EQAVET študijnú návštevu vo Fínsku, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ŠIOV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Asociácie stredných odborných škôl. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci s Národným referenčným bodom EQAVET vo Fínsku a Národným ústavom vzdelávania v Českej republike. Cieľom návštevy bolo preskúmať …

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP Čítajte viac »

Newsletter siete EQAVET

EQAVET Newsletter June 2017 EQAVET Newsletter June 2018 EQAVET Newsletter December 2018 EQAVET Newsletter December 2019