Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Školenie zorganizovali odbor školstva TSK a Národné referenčné miesto EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Školenie bolo zamerané na informácie o systémoch zabezpečovania kvality, cykle kvality a praktické využívanie nástrojov peer review. Hlavná časť školenia sa venovala príprave sebahodnotiacej správy, ktorá slúži ako východisko k procesu vzájomného hodnotenia.

Prečítajte si viac o metóde vzájomného hodnotenia.

Prečítajte si viac

Novinky

Seminár Hovorme o kvalite OVP podnietil diskusiu

Seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa uskutočnil dňa 21. októbra 2021, podnietil národnú diskusiu o zabezpečovaní kvality OVP medzi významnými aktérmi v oblasti OVP.