Informačné stretnutie o zabezpečovaní kvality v TSK

4. júla 2019 sa v Trenčíne uskutoční úvodné školenie koordinátorov kvality na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Školenie bude úvodom do problematiky zabezpečovania kvality a metódy vzájomného hodnotenia a do akreditovaného vzdelávania v tejto oblasti.