Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018.

Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa.

Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019!

https://europa.eu/!CW86WU