Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018.

Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa.

Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019!

https://europa.eu/!CW86WU

Prečítajte si viac

Novinky

Seminár Hovorme o kvalite OVP podnietil diskusiu

Seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa uskutočnil dňa 21. októbra 2021, podnietil národnú diskusiu o zabezpečovaní kvality OVP medzi významnými aktérmi v oblasti OVP.