Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj je prvým, v ktorom sa začína na stredných školách používať metóda vzájomného hodnotenia kvality. Na porade riaditeľov škôl zvolanej odborom školstva TSK prezentovala Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hlavné zásady používania metódy peer review a ďalší postup spolupráce medzi školami a ŠIOV.  Počas letných mesiacov bude nasledovať školenie koordinátorov peer review, ktorí budú pôsobiť na jednotlivých školách. 

Okrem toho má ŠIOV pripravené akreditované kurzy kontinuálneho vzdelávania zamerané na otázky kvality vo vzdelávaní a na prípravu hodnotiteľov tejto metódy.

Prečítajte si viac o vzájomnom hodnotení kvality TU