Workshop Leadership v odbornom vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Národné referenčné miesto EQAVET organizuje workshop s názvom Leadership v odbornom vzdelávaní. 

Leadership v odbornom vzdelávaní zahŕňa vedenie jednotlivých pedagógov a tímov k tomu, aby prevzali zodpovednosť za kvalitu vzdelávania a zvyšovali ju v danej inštitúcii. Je preto potrebné pochopiť úlohu jednotlivca, jeho zdroje a nástroje, ktoré má k dispozícii na zvyšovanie kvality v OVP.

Táto forma vedenia má v odbornom vzdelávaní zásadný význam, pretože umožňuje jednotlivým pedagógom aj tímom udržiavať vysoké štandardy, prispôsobovať sa zmenám a efektívne premieňať spätnú väzbu na konkrétne opatrenia. Konečným cieľom je zabezpečiť poskytovanie efektívneho a relevantného vzdelávania, ktoré zodpovedá potrebám študentov a zainteresovaných strán. Okrem toho podporuje kultúru neustáleho zlepšovania, ktorá je nevyhnutná pre prípravu študentov na trh práce, ale aj na osobný život.

Počas tréningu budú účastníci skúmať a hľadať odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú vo svojej pozícii, aby posilnili a udržali svoj tím pri poskytovaní kvality, ako napr:

– Ako získať tím pre organizačnú zmenu?

– Ako môžem zabezpečiť, aby ma môj tím akceptoval ako koordinátora tímu?

– Ako zabezpečím, aby môj tím dôsledne pretavil výsledky monitoringu spokojnosti študentov alebo iných meraní do konkrétnych opatrení?

– Ako môžem zabezpečiť, aby môj tím fungoval v rámci usmernení inštitúcie a poskytnutého priestoru?

Workshop je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, koordinátorov tímov kvality, vedenie stredných odborných škôl, zriaďovateľov škôl a pod.

Sme veľmi radi, že tréning povedú kolegyne z Národného referenčného miesta EQAVET Holandsko, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s touto témou.

Krátko o lektorkách:

Nina van Veldhuizen je konzultantka v NRP EQAVET Holandsko. Vo svojej funkcii sa zameriava najmä na vedenie a podporu jednotlivcov a učiteľských tímov pri zabezpečovaní kvality v ich vzdelávacích inštitúciách.

Daisy Termorshuizen je koordinátorka NRP EQAVET Holandsko. Okrem koordinácie projektu sa zameriava na zapojenie študentov do zabezpečovania kvality.

Znalosť anglického jazyka (úroveň B2) je nutná, nakoľko tlmočenie nebude zabezpečené. 

Podujatie sa uskutoční:
Dňa: 7. decembra 2023
Čas: 9:00 – 17:00 hod.
Miesto: Hotel LOFT, miestnosť Woodrow (1. poschodie), Štefánikova 4, Bratislava

Registračný formulár tu.

Počet účastníkov je limitovaný.

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečený bezplatný obed a občerstvenie počas trvania podujatia.

Tešíme sa na Vás.