Závery z Rigy Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2015 – 2020