ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy