Erasmus+ mobility

Prečítajte si aktuálne novinky

Erasmus+ mobility

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov- Španielsko

Účelom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov OVP a ďalších organizácií