Holandsko – Monitorovanie spokojnosti študentov

Holandsko, v rámci zabezpečovnia kvality OVP, meria spokojnosť študentov v odbornom vzdelávaní. Sleduje to, ako študenti vnímajú poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy na systémovej aj inštitucionálnej úrovni

Ako súčasť národného systému zabezpečovania kvality v Holandsku nezávislí výskumní pracovníci sledujú vnímanie odborného vzdelávania a prípravy žiakmi, najmä využívanie ukazovateľov a opatrení, ktoré sú osobitne relevantné pre študentov (napr. kvalita kariérového poradenstva, dôvody predčasného opúšťania školskej dochádzky, atď.).

Na národnej úrovni sa vypracúva výročná správa na podporu rozvoja politiky v oblasti zlepšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Poskytovatelia vzdelávania využívajú tieto informácie a spätnú väzbu od študentov najmä na úrovni inštitúcií alebo fakúlt na zlepšenie kvality.

Viac informácií v anglickom jazyku TU