Podujatia

On-line školenie hodnotiteľov kvality OVP (metóda peer review)

V dňoch 10. – 11. decembra 2020 sa uskutoční on-line školenie hodnotiteľov kvality OVP. Absolventi školenia dokážu samostatne hodnotiť kvalitu OVP metódou vzájomného hodnotenia (peer review). Školenie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail po vyplnení prihlášky. Prihláška na školenie

Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Informačné stretnutie o zabezpečovaní kvality v TSK

4. júla 2019 sa v Trenčíne uskutoční úvodné školenie koordinátorov kvality na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Školenie bude úvodom do problematiky zabezpečovania kvality a metódy vzájomného hodnotenia a do akreditovaného vzdelávania v tejto oblasti.

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, 23. 9. 2019

Dňa 23. septembra 2019 sa uskutoční konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konferencia otvorí Európsky týždeň odborných zručností 2019 na Slovensku.