Rakúsko – budovanie kultúry kvality

Základným predpokladom pre úspešnú implementáciu systému riadenia kvality, akým je napríklad rakúska Iniciatíva v oblasti kvality QIBB (= Qualitätsinitiative Berufsbildung), je zapojenie všetkých zainteresovaných strán, ktoré by sa mali aktívne zúčastňovať na procese zabezpečovania kvality. V QIBB sa preto ciele dosahujú prostredníctvom rokovaní a dohôd medzi kľúčovými aktérmi na rôznych úrovniach.

Od roku 2006 je QIBB postupne implementovaný na všetkých typoch škôl OVP v celom Rakúsku (školy a vysoké školy v oblasti strojárstva, umenia a remesiel, školy a vysoké školy podnikovej administratívy a vzdelávacie poradenstvo, školy a vysoké školy sociálnych a služieb a poľnohospodárstva a lesníctva; stredné odborné školy).

Viac informácií v anglickom jazyku TU