Projekty v oblasti kvality

Prečítajte si aktuálne novinky

Mobility for Quality

V novembri 2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zavŕšil mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+ Mobility for Quality. Projekt bol zameraný na vzdelávanie