Formulár Skúška

Prihláška pre hodnotiteľov

    Osobné údaje
    Titul

    Uveďte svoju úroveň ovládania cudzieho jazyka: 1 (výborný), 2 (uspokojivý), 3 (dobrý), 4 (základný)

    Odoslaním tejto prihlášky súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov a zahrnutím prihlášky do databázy slovenských hodnotiteľov, do ktorej majú prístup zamestnanci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorí sa venujú zabezpečovaniu kvality OVP. Žiadne informácie nebudú zverejnené tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Údaje budú uchované podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.