Barbora Černá

On-line podujatie: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP

Národné referenčné miesto EQAVET (OEP) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou on-line aktivitu vzájomného učenia sa s názvom Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2021, v čase 10:00 – 15:00 . Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je používaná na zabezpečenie a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na systémovej úrovni …

On-line podujatie: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP Čítajte viac »

OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne

Program regiónu stredného Pobaltia (2014 – 2020) je program Európskej únie (INTERREG Central Baltic), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu Estónska, Lotyšska, Švédska a Fínska (vrátane Alandských ostrovov). Cieľom programu je podporiť vysoko kvalitné projekty, ktorých výsledkom budú riešenia spoločných fenoménov v regióne. Jednou z priorít programu je podporenie zručností a inklúzie v regióne, v rámci ktorej sa okrem iného štáty zameriavajú aj …

OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne Čítajte viac »

ECVET v České republice v období 2014–2020

Českí experti Európskeho systému kreditov v OVP (ECVET) sa s nami podelili o ich skúsenosti v rámci implementácie a využívania ECVET v ČR. První kroky k využívání Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) odstartovalo Koordinační centrum pro ECVET v České republice ještě před rokem 2014.  Potřebnou podporu zavádění ECVET poskytoval národní tým expertů ustavený v rámci národní agentury …

ECVET v České republice v období 2014–2020 Čítajte viac »

ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP!

Štátny inštitút odborného vzdelávania spustil 1. decembra 2020 medzinárodný projekt programu Erasmus+ s názvom QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (skratka QUANTUM). Cieľom projektu je prostredníctvom vytvárania tzv. sietí kvality posilniť dialóg zainteresovaných strán v oblasti OVP, vytvoriť jednotný systém využívania nástrojov zabezpečovania kvality, a to na regionálnej a národnej úrovni, a zvyšovať tým úroveň kvality OVP …

ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP! Čítajte viac »

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom školí hodnotiteľov kvality OVP, ktorí budú používať európsku metódu zabezpečovania kvality OVP, peer review. Interaktívne on-line školenie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. decembra 2020. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností usporiadal ŠIOV informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP. Záznam informačného webináru si môžete pozrieť na …

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP Čítajte viac »

Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020)

Dňa 24. novembra 2020 prijala Rada Európskej únie Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (ďalej len „Odporúčanie“). Dokument nadväzuje na viaceré európske dokumenty, najmä Chartu základných práv EÚ (2016), ktorá garantuje prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave ako základné právoꓼ Európsky pilier sociálnych práv (2017), Európsku zelenú dohodu (2019), Nový program …

Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020) Čítajte viac »

doc. Juraj Vantuch: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 pripravilo NRM EQAVET v spolupráci so zástupcami ďalších európskych iniciatív na Slovensku, medzi ktoré patrí aj EUROPASS a EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) minisériu informačných videí o odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a v Európe. NRM EQAVET pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý …

doc. Juraj Vantuch: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne zahájený!

V dňoch 9. – 13. november 2020 sa koná piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností. Štátny inštitút odborného vzdelávania je národným kontaktným bodom tejto iniciatívy. O aktivitách, ktoré uskutočňuje inštitút v rámci tohto týždňa sa dozviete viac na stránke mesiacvzdelavania.sk. Ešte stále sa môžete do týždňa zručností zapojiť aj vy! Stačí registrovať svoje podujatie (vrátane …

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne zahájený! Čítajte viac »

Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania

Dňa 22. októbra 2020 sa uskutočnil česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jeho cieľom bola výmena skúseností v rôznych oblastiach zabezpečovania kvality OVP aplikovaných v českom a slovenskom vzdelávacom systéme. Webinár organizovali Národné referenčné miesta (NRM) pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy), ktoré pôsobia v rámci Národního pedagogického institutu …

Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania Čítajte viac »

Informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review)

23. októbra 2020 zorganizovalo NRM EQAVET  v SR (ŠIOV) informačný webinár pre zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov, ktorý sa výhradne venoval metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review). Viac o metóde sa dočítate aj tejto stránke v sekcii peer review. Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností. Téme peer review bola venovaná aj …

Informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) Čítajte viac »

Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa stal Národným kontaktným bodom pre Európsky týždeň odborných zručností a úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ambasádorkou týždňa na Slovensku Noemi Ráczovou. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností pripravuje ŠIOV súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME pre študentské cvičné firmy a živnostníkov, malé podniky a sociálne podniky v SR. O …

Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Čítajte viac »

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE

Digitálne vzdelávanie nebolo nikdy tak potrebné ako v roku 2020. Práve tento rok nám ukázal, aké dôležité je posúvať možnosti vzdelávania na školách, a byť pripravení na neočakávané situácie. SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám pomáha posudzovať oblasť digitálneho vzdelávania. Vašu školu môžete pomocou nástroja SELFIE “otestovať,” a zistiť tak svoj súčasný …

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE Čítajte viac »

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú! Zapojte sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a …

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 Čítajte viac »

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností

1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience). Dokument zastrešuje 12 akcií Európskej únie, ktoré majú za cieľ podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života. Okrem toho …

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností Čítajte viac »

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese www.europass.eu. Jej zmyslom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ a podporiť tak mobilitu v Európe s cieľom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania. V súčasnosti je platforma EUROPASS stále vyvíjaná a …

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania Čítajte viac »

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka 2020/2021. Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.). Výzva je určená materským, základným a stredným …

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ Čítajte viac »

CEDEFOP vydal jubilejný (100.) newsletter

CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy) zhŕňa najnovšie dianie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vo svojom jubilejnom stom newslettri. Newsletter je dostupný na stránke CEDEFOP.

Centrá excelentnosti OVP ako budúcnosť úspešnej odbornej prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava čelí v súčasnosti výzve, ktorá môže byť pre jeho budúcu podobu rozhodujúca. Transformácia systémov OVP v Európe s cieľom zabezpečiť responzívnosť na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce je kľúčová. Systém OVP by mal učiacim sa poskytnúť také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novému svetu a v budúcnosti vykonávať rôzne povolania.

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pozýva učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“. Propozície súťaže sú zverejnené TU. Termín na zaslanie súťažných časopisov je rozhodnutím Asociácie spotrebiteľských …

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov Čítajte viac »

Výsledky dotazníka: Ako ďalej s OVP na Slovensku? (2019)

V mesiacoch jún až september 2019 uskutočnilo národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku (Štátny inštitút odborného vzdelávania) v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska prieskum s cieľom agregovať názory riaditeľov/riaditeliek a ďalších pedagogických zamestnancov/zamestnankýň stredných odborných škôl na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Výsledku dotazníku na stiahnutie (pdf)

Online diskusia: Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku (14. 05. 2020)

Európska aliancia pre učňovskú prípravu  (European Alliance for Apprenticeships) bude aj napriek aktuálnej situácii pokračovať v dôležitých diskusiách medzi členmi a podporovateľmi učňovskej prípravy a zrealizuje niekoľko online diskusií. 14. mája od 12:00 do 13:00 SEČ bude prebiehať online diskusia (externý link) s názvom „Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku”. 

Informácia pre školy: Peer review v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizujú vzájomné hodnotenie kolegami (metóda peer review) na stredných školách. Prosíme stredné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sebahodnotiace správy zasielali výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: eqavet@siov.sk. Ďakujeme za pochopenie, NRM EQAVET

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, …

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu Čítajte viac »

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Dôvodom je eliminácia šírenia pandemického ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.        Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné …

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020. Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie. Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne …

Európsky týždeň odborných zručností 2020 Čítajte viac »

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review

Metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) predstavuje hodnotenie inštitúcie, činnosti alebo produktu jedným alebo viacerými hodnotiteľmi/kolegami z rovnakého odvetvia. Môže sa využívať ako alternatíva k formálnemu externému hodnoteniu. Štúdia experta Sekretariátu EQAVET (2019), Giorgia Allulliho, Study on Peer Review and the work of the EQAVET, Network zhŕňa aktivitu a úspechy národných referenčných centier EQAVET, …

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review Čítajte viac »

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto …

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review Čítajte viac »