Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa stal Národným kontaktným bodom pre Európsky týždeň odborných zručností a úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ambasádorkou týždňa na Slovensku Noemi Ráczovou.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností pripravuje ŠIOV súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME pre študentské cvičné firmy a živnostníkov, malé podniky a sociálne podniky v SR. O možnostiach zapojenia sa do súťaže a zaujímavých výhrach sa dočítate na stránke mesiacvzdelavania.sk.

Medzi partnerov a mediálnych partnerov súťaže patrí Zastúpenie EK na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, a. s., Green Foundation, Rozbehni sa!, Junior Achievement Slovakia, Akadémia sociálnej ekonomiky a Startitup.

Možnosť zapojiť sa do súťaže trvá do 30. septembra.

V prípade, že sa chystáte organizovať podujatie na lokálnej, regionálnej či národnej úrovni, vrátane on-line podujatia, ktorého obsah sa týka odborného vzdelávania a prípravy a odborných zručností, nezabudnite ho zviditeľniť prostredníctvom oficiálnej stránky Európskeho týždňa odborných zručností!

Medzi tieto podujatia patria aj webináre, online vzdelávanie (formálne aj neformálne), súťaže, výstavy, veľtrhy, dni otvorených dverí, Erasmus+ prezentácie na lokálnej či regionálnej úrovni.

Neváhajte a pridajte svoje on-line či face-to-face podujatie ešte dnes, a staňte sa tak oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Zviditeľnme spolu odborné zručnosti a tých, ktorí si to zaslúžia!

Publikované v kategórii Novinky

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE

Digitálne vzdelávanie nebolo nikdy tak potrebné ako v roku 2020. Práve tento rok nám ukázal, aké dôležité je posúvať možnosti vzdelávania na školách, a byť pripravení na neočakávané situácie.

SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám pomáha posudzovať oblasť digitálneho vzdelávania.

Vašu školu môžete pomocou nástroja SELFIE “otestovať,” a zistiť tak svoj súčasný stav digitalizácie, ale aj názory žiakov a učiteľov na digitálne vyučovanie na vašej škole.

Zistenie súčasného stavu je prvým krokom pre stanovenie cieľov a následný posun vpred, preto neváhajte a vstúpte do veku digitálneho vyučovania. Nástroj SELFIE pomôže vašej škole s prvými krokmi.

Samotný nástroj a viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.

Publikované v kategórii Novinky

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Zapojte sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.

Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

Súťaž je zameraná na tie malé podniky, študentské/cvičné firmy, ktoré svojími aktivitami podporujú aj životné prostredie, či už vo forme cirkulárnej ekonomiky, upcycling, recycling, etc.

Kto sa môže zapojiť?

Kategória 1: študentské/cvičné firmy založené a riadené žiakmi stredných škôl v SR

Kategória 2: živnostníci, malé podniky a sociálne podniky v SR (do 20 zamestnancov)

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností

1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience).

Dokument zastrešuje 12 akcií Európskej únie, ktoré majú za cieľ podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Okrem toho Európsky program zručností má za cieľ podporiť rozvoj zručností v Európskej únii ako i pomôcť členským štátom pri zmierňovaní ekonomických dopadov koronakrízy a naštartovaní ekonomík. Viac sa dozviete v tomto článku, Informačnom prehľade o Európskom programe zručností, alebo na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania

Nový Europass ponúka nástroje a informácie, ktoré Vám pomôžu riadiť kariéru a celoživotné vzdelávanie

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese www.europass.eu. Jej zmyslom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ a podporiť tak mobilitu v Európe s cieľom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania.

V súčasnosti je platforma EUROPASS stále vyvíjaná a postupne na nej pribudnú ďalšie funkcie a možnosti pre užívateľov.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka 2020/2021.

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.). Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prihlasovacie formuláre a viac informácií nájdete priamo na stránke Metodicko-pedagogického centra.

Publikované v kategórii Novinky

Centrá excelentnosti OVP ako budúcnosť úspešnej odbornej prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava čelí v súčasnosti výzve, ktorá môže byť pre jeho budúcu podobu rozhodujúca. Transformácia systémov OVP v Európe s cieľom zabezpečiť responzívnosť na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce je kľúčová. Systém OVP by mal učiacim sa poskytnúť také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novému svetu a v budúcnosti vykonávať rôzne povolania.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pozýva učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“Propozície súťaže sú zverejnené TU.

Termín na zaslanie súťažných časopisov je rozhodnutím Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska predĺžený na neurčito.

Viac informácií nájdete na elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe: EPALE SLOVENSKO

Publikované v kategórii Novinky

Výsledky dotazníka: Ako ďalej s OVP na Slovensku? (2019)

V mesiacoch jún až september 2019 uskutočnilo národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku (Štátny inštitút odborného vzdelávania) v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska prieskum s cieľom agregovať názory riaditeľov/riaditeliek a ďalších pedagogických zamestnancov/zamestnankýň stredných odborných škôl na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.

Výsledku dotazníku na stiahnutie (pdf)

Publikované v kategórii Novinky

Online diskusia: Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku (14. 05. 2020)

Európska aliancia pre učňovskú prípravu  (European Alliance for Apprenticeships) bude aj napriek aktuálnej situácii pokračovať v dôležitých diskusiách medzi členmi a podporovateľmi učňovskej prípravy a zrealizuje niekoľko online diskusií.

14. mája od 12:00 do 13:00 SEČ bude prebiehať online diskusia (externý link) s názvom „Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku”

zdroj: pexels.com
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Informácia pre školy: Peer review v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizujú vzájomné hodnotenie kolegami (metóda peer review) na stredných školách.

Prosíme stredné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sebahodnotiace správy zasielali výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: eqavet@siov.sk.

Ďakujeme za pochopenie,

NRM EQAVET

Publikované v kategórii Novinky

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, ktorá tvorí prezenčnú časť súťaže sa kvôli epidemiologickej situácii vypúšťa.   

Organizačný pokyn k Stredoškolskej odbornej činnosti – dištančne

zdroj: ŠIOV

Publikované v kategórii Novinky

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Dôvodom je eliminácia šírenia pandemického ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.       

Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Cele rozhodnutie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020.

Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie.

Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne stránky Európskej komisie alebo článok o Európskom týždni odborných zručností 2019.

Publikované v kategórii Novinky

Trenčianska župa a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali memorandum o spolupráci v oblasti peer review

Trenčín, 23. január 2020: Jeho cieľom je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pri zvyšovaní úrovne kvality a atraktívnosti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy či celoživotného vzdelávania.

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a Trenčianskym samosprávnym krajom
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review

Metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) predstavuje hodnotenie inštitúcie, činnosti alebo produktu jedným alebo viacerými hodnotiteľmi/kolegami z rovnakého odvetvia. Môže sa využívať ako alternatíva k formálnemu externému hodnoteniu. Štúdia experta Sekretariátu EQAVET (2019), Giorgia Allulliho, Study on Peer Review and the work of the EQAVET, Network zhŕňa aktivitu a úspechy národných referenčných centier EQAVET, ktoré implementovali a rozvíjali metódu peer review v rokoch 2017 až 2019, konkrétne Rakúska, Chorvátska, Fínska, Talianska, Slovinska a Slovenska.

Publikované v kategórii Novinky

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium Dubnica nad Váhom je prvou školou Trenčianskeho kraja, ktorá absolvovala návštevu hodnotiteľov v rámci metódy vzájomného hodnotenia školy (peer review)

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto cestou. Pilotné hodnotenie kvality školy sa na Slovensku uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, známej ako Fajnorka, v roku 2018.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky