Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pozýva učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“Propozície súťaže sú zverejnené TU.

Termín na zaslanie súťažných časopisov je rozhodnutím Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska predĺžený na neurčito.

Viac informácií nájdete na elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe: EPALE SLOVENSKO

Publikované v kategórii Novinky

Výsledky dotazníka: Ako ďalej s OVP na Slovensku? (2019)

V mesiacoch jún až september 2019 uskutočnilo národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku (Štátny inštitút odborného vzdelávania) v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska prieskum s cieľom agregovať názory riaditeľov/riaditeliek a ďalších pedagogických zamestnancov/zamestnankýň stredných odborných škôl na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.

Výsledku dotazníku na stiahnutie (pdf)

Publikované v kategórii Novinky

Online diskusia: Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku (14. 05. 2020)

Európska aliancia pre učňovskú prípravu  (European Alliance for Apprenticeships) bude aj napriek aktuálnej situácii pokračovať v dôležitých diskusiách medzi členmi a podporovateľmi učňovskej prípravy a zrealizuje niekoľko online diskusií.

14. mája od 12:00 do 13:00 SEČ bude prebiehať online diskusia (externý link) s názvom „Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku”

zdroj: pexels.com
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Informácia pre školy: Peer review v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizujú vzájomné hodnotenie kolegami (metóda peer review) na stredných školách.

Prosíme stredné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sebahodnotiace správy zasielali výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: eqavet@siov.sk.

Ďakujeme za pochopenie,

NRM EQAVET

Publikované v kategórii Novinky

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, ktorá tvorí prezenčnú časť súťaže sa kvôli epidemiologickej situácii vypúšťa.   

Organizačný pokyn k Stredoškolskej odbornej činnosti – dištančne

zdroj: ŠIOV

Publikované v kategórii Novinky

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Dôvodom je eliminácia šírenia pandemického ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.       

Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Cele rozhodnutie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020.

Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie.

Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne stránky Európskej komisie alebo článok o Európskom týždni odborných zručností 2019.

Publikované v kategórii Novinky

Trenčianska župa a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali memorandum o spolupráci v oblasti peer review

Trenčín, 23. január 2020: Jeho cieľom je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pri zvyšovaní úrovne kvality a atraktívnosti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy či celoživotného vzdelávania.

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a Trenčianskym samosprávnym krajom
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review

Metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) predstavuje hodnotenie inštitúcie, činnosti alebo produktu jedným alebo viacerými hodnotiteľmi/kolegami z rovnakého odvetvia. Môže sa využívať ako alternatíva k formálnemu externému hodnoteniu. Štúdia experta Sekretariátu EQAVET (2019), Giorgia Allulliho, Study on Peer Review and the work of the EQAVET, Network zhŕňa aktivitu a úspechy národných referenčných centier EQAVET, ktoré implementovali a rozvíjali metódu peer review v rokoch 2017 až 2019, konkrétne Rakúska, Chorvátska, Fínska, Talianska, Slovinska a Slovenska.

Publikované v kategórii Novinky

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium Dubnica nad Váhom je prvou školou Trenčianskeho kraja, ktorá absolvovala návštevu hodnotiteľov v rámci metódy vzájomného hodnotenia školy (peer review)

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto cestou. Pilotné hodnotenie kvality školy sa na Slovensku uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, známej ako Fajnorka, v roku 2018.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky